Leren is leuk bij de Vrijwilligersacademie Tilburg!
Vrijwilligersacademie Tilburg wil kennis en expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en werken met vrijwilligers uitdragen en vergroten. Dit ter bevordering van de kwaliteit van de vrijwilliger en om organisaties te ondersteunen in het werken met vrijwilligers.

Digitaal platform
Vrijwilligersacademie Tilburg is een digitaal platform voor Tilburg, waar ContourdeTwern en de samenwerkende partners: Bibliotheek Midden-Brabant, Amarantgroep, Impegno, Sportbedrijf Tilburg, de Tilburgse Sportraad, Zorgbelang Brabant, de Wever, GGD Hart voor Brabant en Humanitas, een deel van hun scholingsactiviteiten kenbaar maken en onder de aandacht brengen.

Eén overzichtelijk punt waar geïnteresseerde vrijwilligers zich vervolgens voor een cursus, workshop, training of themabijeenkomst kunnen inschrijven. De Vrijwilligersacademie wil een bijdrage leveren aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers en op termijn ook voor beroepskrachten.

Naast het aanbieden van deskundigheidsbevordering wil Vrijwilligersacademie Tilburg ook een digitale plek zijn waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten om ervaring en kennis met elkaar te kunnen uitwisselen. Zo blijft de academie op de hoogte van de scholingsbehoeften van vrijwilligers en kan zij hierop inspelen met een aanbod dat hierop aansluit.

Kijk voor meer informatie op:
www.vrijwilligersacademietilburg.nl

Aanbod
Benieuwd naar het aanbod van de vrijwilligersacademie?
Klik op de link voor het
aanbod vrijwilligersacademie april 2016.

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief April 2018
De Vreedzame school
Foto's op de website
Nieuwe mediatoren!

Uit het fotoboek

20171205_114600 20171205_114310
20171205_114557 20171205_114050