Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids 2017-2018 te downloaden.

Gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van een gedragsprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel storend gedrag. Klik hier om het gedragsprotocol te downloaden.

Hitteprotocol en tropenrooster

De medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering in februari 2017 ingestemd met het hitteprotocol en tropenrooster van de Vlashof. Mochten we hele warme periodes krijgen, dan kan de directie van de school het protocol en rooster toepassen. U wordt altijd van tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht als het tropenrooster ingaat. Klik hier om het hitteprotocol en tropenrooster te downloaden.

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief April 2018
De Vreedzame school
Foto's op de website
Nieuwe mediatoren!

Uit het fotoboek

20171205_114600 20171205_114310
20171205_114557 20171205_114050