Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de demoschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De leden van de MR zijn namens het team:
Ayse Metin (secretaris)
Susanne Hamelink
Jeannet Wilmes

De leden van de MR zijn namens de ouders:


Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Vlashof beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een van onze deelnemende collega's aanspreken.

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek