Aanmelden op de Vlashof

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Het is prettig als u uw kind als het drie jaar wordt, aanmeldt bij ons op school. Zo zien wij tijdig hoeveel leerlingen wij mogen verwachten voor het nieuwe schooljaar. En of er dus plaats is voor alle aangemelde kinderen.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier “Aanmeldformulier basisschool 2016-2017.pdf voor debasisschool” in te leveren bij de directie van de Vlashof. U kunt dit downloaden via de link hierboven, ook kunt u dit formulier op onze school krijgen.

Op dit moment verwachten we dat er voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u 3 maanden, voordat het vier jaar wordt, een uitnodiging voor een inschrijfgesprek. Samen met de directeur worden dan de nodige gegevens opgenomen die

Zij-instroom

Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Binnen het postcode gebied 5011 kan dit alleen indien er voldoende plaats is. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier.pdf van onze school invullen.
Wij gaan er van uit dat u zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling. Pas op dat moment nemen we contact op met de huidige school en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Bij zij-instroom wordt er naast aantallen leerlingen in de groep, ook gekeken naar de zorg die een nieuwe leerling eventueel nodig heeft. Het is voor ons belangrijk dat we de gevraagde zorg ook kunnen bieden.

Afzien van de plaatsing

Besluit u na de aanmelding of inschrijving toch af te zien van de plaatsing van uw kind bij ons op school, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

Wennen en starten op de Vlashof

Als kinderen 4 jaar worden mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd mogen ze tien ochtenden komen wennen. De groepsleerkracht van groep 1 neemt hierover tijdig contact met u op.

Kinderen die in juli of in de zomervakantie 4 jaar worden starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging voor de wisselmiddag en zij worden dan op de eerste dag van het nieuwe schooljaar op school verwacht.

Contactgegevens

In een noodgeval willen wij u graag kunnen bereiken. Daarom is het van belang dat wij over de juiste contactgegevens beschikken zoals; mobiele nummers van moeder/vader/verzorger en mailadressen waarop u te bereiken bent. Wijzigingen kunt u (het liefst schriftelijk of via e-mail )doorgeven aan de groepsleerkracht en/of directie. Ook als uw kind een andere huisarts of tandarts krijgt zijn wij hiervan graag op de hoogte.

 

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek